avatar Roq

Roq

Flux

Vendredi 15 octobre 2021

My Name

1x01 Episode 1 15/10 19:04


Jeudi 14 octobre 2021

Mother (KR)

1x02 Episode 2 14/10 21:59

1x03 Episode 3 14/10 21:59

1x04 Episode 4 14/10 21:59

1x05 Episode 5 14/10 21:59

1x06 Episode 6 14/10 21:59

1x07 Episode 7 14/10 21:59

1x08 Episode 8 14/10 21:59

1x09 Episode 9 14/10 21:59

1x10 Episode 10 14/10 21:59

1x11 Episode 11 14/10 21:59

1x12 Episode 12 14/10 21:59

1x13 Episode 13 14/10 21:59

1x14 Episode 14 14/10 21:59

1x15 Episode 15 14/10 21:59

1x16 Episode 16 14/10 21:59

19 / 20


Mercredi 13 octobre 2021 à 21:03

Don't Cry, Mommy (Don keu-ra-i ma-mi)

11 / 20


Mercredi 6 octobre 2021 à 18:44

Old

14 / 20


Mardi 5 octobre 2021 à 21:11

V.I.P. (Beuiaipi)

10 / 20


Dimanche 3 octobre 2021 à 22:40

As the Gods Will (Kamisama no iu tôri)

13 / 20

Dimanche 3 octobre 2021 à 10:46

Minari

14 / 20


Dimanche 26 septembre 2021

Mother (KR)

1x01 Episode 1 26/09 20:18

Dimanche 26 septembre 2021 à 10:28

The Father

17 / 20


Vendredi 24 septembre 2021 à 22:03

0.0MHz

9 / 20

Vendredi 24 septembre 2021 à 21:54

The Walk : Rêver Plus Haut (The Walk)

16 / 20


Mardi 21 septembre 2021 à 20:49

100 Days with Mr. Arrogant (Nae-sa-rang ssa-ga-ji)

10 / 20

Lundi 20 septembre 2021 à 22:10

Candyman

6 / 20


Lundi 20 septembre 2021 à 21:16

BAC Nord

16 / 20

Suite du flux...