Yawen Zhu

Chine Nationalité chinoise

Né le 21 avril 1984 (37 ans) • Yancheng (Chine)

Yawen Zhu

Devenir fan

Légende : Non vu Vu Wishé

Acteur | Films

Année Film Rôle Moyenne / Nombre de votes
2015 Bride Wars (Xin niang da zuo zhan) Luo Dan
Principal
12
1
2014 The Golden Era (Huang jin shi dai) Duanmu Hongliang
Secondaire
2012 Mystery (2012) (Fu cheng mi shi) Qin Feng
Secondaire
10.42
7
Moyenne de tous ses films11.21

Acteur | Séries

Année Série Rôle Moyenne / Nombre de votes
2017 Across the Ocean to See You (Piao Yang Guo Hai Lai Kan Ni) Zheng Chu
Principal
17
1
Moyenne de toutes ses séries17