Toshio Tsuboi

Japon Nationalité japonaise

Légende : Non vu Vu Wishé

Réalisation de séries

Smile
1x04 I Will Protect Her!!08/05/2009
1x05 A Forever Treasured Birthday Gift15/05/2009
1x09 The Fateful Trial with a Jury Begins!12/06/2009
Ikemen desu ne
1x01 Kankoku No. 1 Cho mune kyunrabusutori ga Nippon joriku!! ikemenbando shin menba wa on'nanoko!? koi no shikaku kankei hajimaru15/07/2011
Kazokugari
1x01 Episode 104/07/2014
1x02 Episode 211/07/2014
1x06 Episode 608/08/2014
1x09 Episode 929/08/2014
1x10 Episode 1005/09/2014
Watashi Kekkon Dekinai Janakute, Shinain desu (It's Not That I Can't Marry I Don't Marry)
1x03 Episode 329/04/2016
1x04 Episode 406/05/2016
1x07 Episode 727/05/2016
Chugakusei Nikki (Meet Me After School)
1x05 Episode 506/11/2018
1x07 Episode 720/11/2018
1x10 Episode 1011/12/2018
Nagi no Oitoma
1x01 Episode 119/07/2019
1x02 Episode 226/07/2019
1x05 Episode 516/08/2019
1x10 Episode 1020/09/2019