Leon Zhang

Chine Nationalité chinoise

Né le 2 mars 1988 (33 ans) • Dalian (Chine)

Légende : Non vu Vu Wishé

Acteur | Films

Année Film Rôle Moyenne / Nombre de votes
2017 Mr. Pride vs. Miss Prejudice (Ao jiao yu pian jian) Zhu Hou
Principal
2015 Fall in Love Like a Star (Peng Ran Xing Dong) Gao Mang
Tertiaire
13
3
Moyenne de tous ses films13

Acteur | Séries

Année Série Rôle Moyenne / Nombre de votes
2021 Tears in Heaven (Hai Shang Fan Hua) Shao Zen Rong
Principal
-
2021 Ancient Love Poetry (Qian Gu Jue Chen) Jing Jian
Récurrent
8
1
2021 Happiness Method (Xing Fu De Chu Fang) Hai Yang
Principal
-
2020 My Roommate is a Detective (Min Guo Qi Tan) Qiao Chusheng
Principal
18
1
2020 Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book (San Sheng San Shi Zhen Shang Shu) Cang Yi Shen Jun
Récurrent
18
2
2019 In Youth (Chen Wo Men Hai Nian Qing) Fan Shu Chen
Principal
-
2019 My Poseidon (Wo De Bo Sai Dong) Ye Hai / Poseidon
Principal
-
2017 Special Beautiful Man Guan Hao
Principal
-
2016 Les Interprètes (Qin Ai De Fan Yi Guan) Wong Xu Dong
Récurrent
14
1
2015 Destined to Love You (Pian Pian Xi Huan Ni) Gu Xiao Bai
Récurrent
16
1
2014 A Different Kind of Pretty Man (Bu Yi Yang De Mei Nan Zi) An YI Fei
Principal
-
Moyenne de toutes ses séries14.8
Juste en tant que principal ou secondaire18