Guo Tao

Chine Nationalité chinoise

Né le 17 décembre 1969 (51 ans) • Xi'an, Province du Shaanxi (Chine)

Légende : Non vu Vu Wishé

Acteur | Films

Année Film Rôle Moyenne / Nombre de votes
2017 Our Time Will Come (Ming yue ji shi you) Mao Tun
Tertiaire
2015 Inside or Outside (Zhen Xiang Jin Qu) Ouquan
Principal
2015 The Dead End (Lie ri zhuo xin) Yang Zidao
Principal
2014 Coming Home (Gui Lai) Guo
Petit-rôle
16
11
2013 Drug War (Du zhan) Senior Dumb
Tertiaire
12.62
8
2012 Blind Detective (Man Tam) Szeto Fatbo
Secondaire
7
2
2012 Million Dollar Crocodile (Bai Wan Ju E) Wang Beiji
Principal
15
1
2011 Founding Of the Party (Jian Dang Da Ye) Tao Chengzhang
Petit-rôle
11
1
2010 Just Another Pandora's Box (Yue Guang Bao He) Dr. Hua Tuo
Petit-rôle
2007 Getting Home Apiculteur
Petit-rôle
2007 Kidnap (Bong ga) Mr Wang Sam
Secondaire
2006 2 Become 1 (Tin sun yut dui) Mr Chan
Secondaire
2006 Crazy Stone (Fengkuang de shitou) Shihong Bao
Principal
1994 Vivre ! (Huozhe) Chun Sheng
Tertiaire
16.44
9
Moyenne de tous ses films13.01
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films)11

Acteur | Séries

Année Série Rôle Moyenne / Nombre de votes
2020 A Murderous Affair in Horizon Tower (Mo Tian Da Lou) Zhong Jing Guo
Principal
-
2020 With You (CN 2020) (Zai Yi Qi) Dong Ke Hui (Ep. 9-10)
Principal
-
2010 Three Kingdoms (San Guo) Xu Chu
Récurrent
15
1
Moyenne de toutes ses séries15