Denny Huang

Taïwan Nationalité taïwanaise

Né le 26 juillet 1982 (38 ans) • État du Texas (États-Unis)

Denny Huang

Devenir fan

Légende : Non vu Vu Wishé

Acteur | Séries

Année Série Rôle Moyenne / Nombre de votes
2019 My Mowgli Boy (Wo De Mo Ge Li Nan Hai) Li Yu Hang
Récurrent
-
2018 A Taiwanese Tale of Two Cities (Shuang Cheng Gu Shi) Ryan
Principal
14
2
2017 The Starry Night, The Starry Sea (Na Pian Xing Kong, Na Pian Hai) Jin Lin
Récurrent
18.5
2
2017 Across the Ocean to See You (Piao Yang Guo Hai Lai Kan Ni) Tang Ming
Récurrent
17
1
2016 Love O2O (Wei Wei Yi Xiao Hen Qing Cheng) Feng Teng
Récurrent
17.22
19
2015 Love through a Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian) Han Yu Fei
Récurrent
-
2008 Miss No Good (Bu Liang Xiao Hua) Lai Rui Ke
Récurrent
12.72
7
2007 Bull Fighting (Dou Niu. Yao Bu Yao ?) Xu Zhe Kai
Récurrent
13
15
Moyenne de toutes ses séries15.4
Juste en tant que principal ou secondaire14